Nieuws

Ruimte voor Fotografie
Nieuws

Gemeente wil Rietveldpaviljoen behouden

20 december 2017
Expositie Gerrit Rietveld Ruimte voor Fotografie ©Heleen Jonkman Gemeente wil Rietveldpaviljoen behouden

De Gemeente Amersfoort wil het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof niet langer verkopen. Dat staat in een raadsinformatiebrief van 11 december 2017. De huidige expositie blijft tot en met april 2018 geopend.

Dit wordt de communicatieboodschap van de gemeente:

Het Rietveldpaviljoen is een icoon voor onze stad. Dat dient beschermd en gekoesterd te worden, maar tegelijk voor iedereen toegankelijk en beleefbaar te blijven. Daar hoort een passende invulling bij. Eerder werd het pand nog als “te verkopen” bestempeld. Hierop komen wij nu terug.

Vanwege de grote cultuurhistorische en architectonische waarde en ons voornemen om blijvend in te zetten op De Stijl als toeristische aanbod (in combinatie met het Mondriaanhuis) wordt voorgesteld het pand nu niet te verkopen, maar eerst verder te werken aan plannen om het Rietveldpaviljoen bij voorkeur een kunstinhoudelijke invulling te geven. De partijen die de afgelopen periode interesse hebben getoond in het gebruik van het paviljoen worden in het onderzoek meegenomen. Wij willen hiervoor een halfjaar de tijd nemen.

Nadat het nader onderzoek met daarbij financiële en andere consequenties is opgeleverd, zullen wij de Raad een voorstel voorleggen. Intussen wordt het Rietveldpaviljoen ingezet Voor (tijdelijke) passende invullingen. Tegelijk gaan we opnieuw onderzoeken of plaatsing op de Rijksmonumentenlijst mogelijk is.

In de brief wordt ook uitgelegd waarom het behoud van het Rietveldpaviljoen belangrijk is voor de Gemeente Amersfoort.

Het Rietveldpaviljoen heeft cultuurhistorische waarde die behouden moet worden. Als uit het nader onderzoek blijkt dat het pand in eigendom moet blijven om onze beleidsdoelstellingen te verwezenlijken zal het volgens de in augustus 2017 door het college vastgestelde Nota Vastgoedbeheer ondergebracht moeten worden in de portefeuille Maatschappelijk Vastgoed.

Vastgoedbezit is voor de gemeente geen doel op zich, maar een middel om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Met strategisch vastgoed kan de gemeente sturen op gewenste gebiedsontwikkelingen in de stad, onder andere voor kwalitatieve verbetering van de stad. Daarnaast is er maatschappelijk vastgoed, onder andere vastgoed met cultuurhistorische waarde; de monumenten die door de functie en historisch belang van dusdanige aard zijn dat de gemeente ze in eigendom moet houden om ze daarmee openbaar toegankelijk te houden.