Nieuws

Ruimte voor Fotografie
Nieuws

Rietveldpaviljoen in Cultuurvisie 2030

16 september 2017
Ruimte voor Fotografie Cultuurvisie Amersfoort

We houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof. Rob Renshoff heeft de ‘Cultuurvisie 2030’ van de Gemeente Amersfoort doorgespit en vond de volgende passages over de toekomst van het paviljoen.

Onderaan deze pagina staat een link naar het document van de gemeente.

Uit de cultuurvisie 2030

Amersfoort is rijk aan cultureel erfgoed, in het Stadshart en daarbuiten. Dit draagt in hoge mate bij aan de aantrekkelijkheid van de stad. Denk aan de historische binnenstad, industrieel erfgoed, militair erfgoed of het Rietveldpaviljoen.

Herinvulling Rietveldpaviljoen

Als algemeen uitgangspunt geldt dat wij voor het gebouw (het Rietveldpaviljoen, red.) graag een maatschappelijke of culturele functie zouden zien. Er worden vier scenario’s verkend. De cultuurhistorische en architectonische waarde van het gebouw blijft behouden.

Verkenning ‘in potlood’ van huisvestingsbehoeften

Voorlopig betreft dit enkel een inventarisatie; de haalbaarheid van het investeren in huisvesting hangt in de eerste plaats af van beschikbaar budget of investeringsbereidheid van bijvoorbeeld vastgoedpartijen. We willen zorgvuldig omgaan met kansen die zich aandienen: een inventarisatie dient in de eerste plaats om in de toekomst elke investering integraal af te kunnen wegen; in de tweede plaats willen we mogelijkheden benutten om opgaven of wensen te combineren en vastgoed zo efficiënt en effectief mogelijk te laten gebruiken.

Ruimte voor Fotografie Cultuurvisie Amersfoort ©Heleen Jonkman
Foto: ©Heleen Jonkman (16-09-2017)

De volledige Cultuurvisie 2030 is als PDF te downloaden op de site van de Gemeente Amersfoort.