Nieuws

Ruimte voor Fotografie
Nieuws

Samenwerking met Stichting Amersfoort Fotostad

12 december 2017
Stichting-Amersfoort-Fotostad

Ruimte voor Fotografie

Het initiatief ‘Ruimte voor Fotografie’ en de ‘Stichting Amersfoort Fotostad’ gaan een nauwe samenwerking aan.

De Stichting Amersfoort Fotostad organiseert zeer succesvol de tweejaarlijkse manifestatie ‘033-Fotostad’ en het ‘Fotografencafé Amersfoort’. De initiatiefgroep Ruimte voor Fotografie heeft als doel om in het Rietveldpaviljoen ruimte te creëren voor een breed scala van activiteiten op het gebied van fotografie. Beide partijen willen Amersfoort als dè Fotostad van Midden-Nederland op de kaart zetten. Samenwerking ligt dan ook voor de hand.

Het initiatief ‘Ruimte voor Fotografie’ wordt ondergebracht bij de ‘Stichting Amersfoort Fotostad’. Zo wordt ervaring, creativiteit en menskracht optimaal benut.

Stichting Amersfoort Fotostad

De Stichting Amersfoort Fotostad wordt de bestuurlijke paraplu voor drie zelfstandige initiatieven: ‘033Fotostad’, ‘het Fotografencafé’ en de nieuwe loot aan de stam: ‘Ruimte voor Fotografie’.

De verregaande samenwerking is bedoeld om initiatieven te verbinden en waar mogelijk krachten te bundelen. De partijen streven naar:

  1. Het verstrekken van foto-opdrachten.
  2. Het instituut ‘stadsfotograaf’ een boost te geven.
  3. De positie van de fotografie, de fotografen en Amersfoort als Fotostad sterk te bevorderen.

 

Er wordt op dit moment een wat breder (dan voorheen) bestuur samengesteld en een Raad van Advies met ‘mensen van naam’ Het voorstel voor statutenwijziging ligt bij de notaris. In januari worden we de plannen en de bijbehorende namen openbaar gemaakt.