Nieuws

Ruimte voor Fotografie
Nieuws

Wachten op de quickscan van LAgroup

27 juli 2017
Rietveldpaviljoen Zonnehof LAgroup Plattegrond

De leden van de initiatiefgroep ‘Ruimte voor Fotografie’ komen eens per maand bij elkaar. We nemen dan de laatste ontwikkelingen door en praten elkaar bij over contacten die we hebben gelegd. Vandaag stond de adviesorganisatie LAgroup centraal.

De Gemeente Amersfoort heeft LAgroup de opdracht gegeven om een ‘quickscan’ uit te voeren. Na de zomer (augustus/september) zal LAgroup een advies geven over een mogelijke invulling van het Rietveldpaviljoen.

Onderzoek meerdere scenario’s

LAgroup gaat vier scenario’s onderzoeken:

  • Een scenario met een (nationale) kunstinhoudelijke invalshoek.
  • Een voorstel waarbij cultureel erfgoed centraal staat.
  • Een uitwerking waarbij lokale initiatieven een plek krijgen.
  • Een plan met commerciële functies waarbij een link wordt gelegd met Rietveld, architectuur of design.

De Gemeente Amersfoort ziet graag een maatschappelijke of culturele bestemming voor het gebouw.

LAgroup speelt belangrijke rol

We hebben inmiddels regelmatig contact met vertegenwoordigers van de Gemeente. Uit alle gesprekken wordt duidelijk dat de quickscan van LAgroup een belangrijke rol gaat spelen. Op dit moment ligt eigenlijk alle besluitvorming stil. De Gemeente wacht af wat er in het advies komt te staan. Op basis van de rapportage zal het college een besluit nemen over het vervolgproces.

De Gemeente heeft ons in een brief laten weten dat ze ‘verheugd is over ons enthousiasme voor dit bijzondere gebouw’. Daar zijn wij -op onze beurt- natuurlijk ook weer blij mee.


Tijdens het overleg van vandaag hebben we ook de volgende zaken nog afgesproken:

  • Het initiatief ‘Ruimte voor Fotografie’ wordt op de website nog iets beter uitgelegd.
  • We passen het logo nog een heel klein beetje aan (het eindresultaat staat bovenaan deze pagina).
  • De contacten met geïnteresseerden en potentiële financiers worden -ook in de zomervakantie- zoveel mogelijk onderhouden.

Voor nu een prettige vakantieperiode!